Kamis, 06 Januari 2011

Dasar iman kresten adalah KEBENCIAN dan KIRA-KIRA..?

untuk menjadi kresten HARUS MENEBAR KEBENCIAN

LUKAS: 14:26
"Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.

==============================

PENYALIBAN makhluk lemah yg diyakini kresten sbg maha bingung dan BEBAL itu juga HANYA berdasar kabar kabur yang diKIRA-KIRA

Matiu 27:46
Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?"* Artinya: /Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?

Apakah dalam kresten, tuhan, yesos, iblis dan, maling itu sederajat..?

karena TUHAN dan IBLIS keduanya disebut sebagai BAPA

Yohanes 8:44
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.

Apakah YESOS dan MALING juga sederajat..?

Wahyu 16:15
"Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya."

sepandai pandai seekor anjing, masih lebih pandai kresten dalam menghina tuhan

Senin, 03 Januari 2011

Kalian yg disebut sebagai sampah dunia, kresten yakin bahwa yesos itu maha BEBAL dan BINGUNG..?

Maha BEBAL, tidak cerdas, harus mikir untuk mengambil keputusan

Kejadian
18:17 Berpikirlah TUHAN: "Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kulakukan ini?

================================

Maha bingung

Yesaya 6:8
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: "Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"

Yeremia 14:9
Mengapakah Engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi Engkau ada di antara kami, ya TUHAN, dan nama-Mu diserukan di atas kami; janganlah tinggalkan kami!"

=============================

Maha lebay, seperti bencong

YESAYA42:14.
Aku membisu dari sejak dahulu kala, Aku berdiam diri, Aku menahan hati-Ku; sekarang Aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, Aku mau mengah-mengah dan megap-megap

betapa T0L0LNYA jika tuhan mempunyai sifat-sifat seperti itu

Jumat, 17 Desember 2010

Apakah kresten tau, tidak semua isi PL dan PB bertentangan..?

Ternyata renten itu diperbolehkan dalam kresten, bahkan yesos mengajarkan renten dengan bijaksana

Ulangan 23:19-20
"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga -- supaya TUHAN, Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya."

Matius 25:27
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.

maka dari itu, jadilah kalian rentenir yang baik.

seperti teman kalian, kalau dilempar batu kepalanya, maka sambil lari dia akan teriak
"Baik.... Baik... Baik..."

Selain mengajarkan, merampok dan menjarah, mengapa dalam kresten diajarkan nyolong buah tetangga..?

MERAMPOK

2Korintus 11:8
Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu


MENJARAH

Nahum. 2:9
Jarahlah perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah!

Ulangan. 3:7
Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri.


NYOLONG BUAH

Ulangan 23:24
"Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu.

Ulangan 23:25
Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum sesamamu itu."


welleh.. welleh.....

di YA ini, kata P3L4CUR akan disensor, tetapi mengapa tidak dalam kitab kresten..?

apa pula arti frasa "p3L4cur bakti", mengapa istilahnya buruk sekali..?

Ulangan 23:17
"Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada ******* bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. <-- :))

apakah buku yg dianggap sebagai kitab itu layak sensor..?

buku pedoman binatang

Mengapa kata "si4lan" tidak saya temukan dalam "kitab" selain bible (Ayub 16:2 )..?

Ayub 16:2
"Hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua!


mengapa bahasa yang digunakan seperti gaya preman..?
bahkan dalam YA, kata itu akan disensor. apakah buku itu tidak lebih sopan dari YA..?

Belum habiskah omong kosong itu?

Mengapa kresten menghargai seseorang sebagai binatang..?

*tuhan disamakan dengan ANAK BINATANG

Yohanes 1:36
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah!"

*Para nabi dikatakan sebagai ANJING

Yehezkiel 13:4
Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel!

*wanita tua /ibu/ kresten non israel disebut sebagai ANJING

Matius
15:25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku."
15:26 Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."

diri sendiri disejajarkan dengan domba (keturunan israel)

.....

Selasa, 14 Desember 2010

Menjawab klaim kresten tentang mesiah adalah yesos..?

saya tahu kresten di sini nyaris nggak ngerti sama sekali tentang ajaran Yesus..
btw saya akan bantu jelaskan...

*dalam Yohanes 4:26 dikatakan bahwa yesos mengaku dirinya adalah mesias.
*ternyata kalimat di atas tidak berlaku dengan adanya Yohannes 5:31

Yohanes
4:25 Jawab perempuan itu kepada-Nya: "Aku tahu, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus; apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami."
4:26 Kata Yesus kepadanya: "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau."

VS

Yohannes 5:31
Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka KESAKSIAN-KU ITU TIDAK BENAR;

*PERHATIKAN :
bahwa Yohanes 4:26 itu menggunakan perspektiv orang ke-3 (kata orang/jarene)
sedangkan Yohannes 5:31 itu menggunakan perspertiv orang pertama

mana mungkin tuhan adalah ANAK BINATANG
Apakah BAPAKNYA YESOS itu kepala suku, atau keluarga kaya atau keluarga terpandang? Tidak,

dia itu cuma anak binatang

Yohanes 1:36
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah!"

Senin, 13 Desember 2010

Pernahkah Allah berkata ""Lihat, aku mengangkat Yesos sebagai TUHAN" & mengapa kresten tidak menyembah moses..?

Keluaran 7:1.
Berfirmanlah tuhan kepada moses, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai TUHAN bagi firaun, dan harun abangmu menjadi NABIMU".

benar-benar sekelompok binatang yang bingung...

Mengapa tuhan kresten mengharuskan perempuan mengemis (Keluaran 3:22 )..?

Keluaran 3:22
tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan; demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu."

TRUS YANG DISURUH MENJARAH, DAN MERAMPOK INI SIAPA..?

Nahum. 2:9
Jarahlah perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah!

2Korintus 11:8
Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu

Minggu, 12 Desember 2010

Mengapa orang muka jelek, abis kecelakaan & badan cacat tidak boleh menganut kresten..?

imamat
21:16. TUHAN berfirman kepada Musa:
21:17 "Katakanlah kepada Harun, begini: Setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya,
21:18 karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat: orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya,
21:19 orang yang patah kakinya atau tangannya,
21:20 orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya.
21:21 Setiap orang dari keturunan imam Harun, yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian TUHAN; karena badannya bercacat janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya.
21:22 Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya.
21:23 Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudus-Ku, sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka."

benar-benar sebuah keyakinan yang jauh dari peradaban dan tidak sesuai fitrah manusia

Sabtu, 11 Desember 2010

Benarkah, Selain maha lemah (YESAYA:42:14. ), tuhan kresten itu maha bingung (Yesaya 6:8 )..?

Maha lebay

YESAYA:42:13.
TUHAN keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang Ia membangkitkan semangat-Nya untuk bertempur; Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik, terhadap musuh-musuh-Nya Ia membuktikan kepahlawanan-Nya.

YESAYA42:14.
Aku membisu dari sejak dahulu kala, Aku berdiam diri, Aku menahan hati-Ku; sekarang Aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, Aku mau mengah-mengah dan megap-megap

MAHA BINGUNG

Yesaya 6:8
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: "Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"

Welleh welleh...

Jumat, 10 Desember 2010

Mengapa tuhan kresten membunuh orang yg tidak mau mengawini istri kakaknya..?

Kejadian
38:8 Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan: "Hampirilah isteri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu."
38:9 Tetapi Onan tahu, bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri isteri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya.
38:10 Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata TUHAN, maka TUHAN membunuh dia juga.

pantesan boleh beristri tujuh tanpa harus kasih nafkah:

Yesya 4:1.
Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata: "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri; hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami; ambillah aib yang ada pada kami!"


Ternyata, dalam kresten KAKAK IPAR WAJIB DIEMBAT JUGA ya..?
atau pilih dibunuh.....

Mengapa jumlah tuhan kresten terus meningkat..?

dulu (dalam PB) katanya cuma satu: Yesus menyembah Allah yang ESA

lalu jadi tiga: Allah, Manusia, Roh

lalu nambah lagi:
Batu (Kisah Para Rasul 4:11-12) + Batang kayu (Yohanes 15:5) + Roti (Yoh. 6:48, Yoh. 6:51 )

Hari ini, diusulkan satu lagi: Musa (Keluaran 7:1)
Keluaran 7:1.
Berfirmanlah tuhan kepada moses, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai TUHAN bagi firaun, dan harun abangmu menjadi NABIMU".

JADI KALAU DI TOTAL ADA 1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
Note:
teori di atas menggunakan perhitungan manusia
bukan menggunakan kalkulator anjing atau domba.

keterangan:1=
100% Tuhan
100% manusia
100% Roh
100% Batu (Kisah Para Rasul 4:11-12)
100% Batang kayu (Yohanes 15:5)
100% Roti (Yoh. 6:48, Yoh. 6:51 )
100% Anak binatang (Yohanes 1:36)
100% Musa (Keluaran 7:1)
100% Melkisedek (Ibrani 7: 1 - 3)

Monggo dijawab dengan sopan...

Selasa, 07 Desember 2010

He kresten, Sebenanya, yesos itu dianggap tuhan atau malinG..?

Kalau tuhan, kok dikatakan seperti malinG
kalau maling, kok ngajarin RENTEN..?

Wahyu 16:15
"Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya."

Matius 25:27
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.

SEBENARNYA KRESTEN ITU NYEMBAH YESOS ATAU NYEMBAH MALING..?

Sebenarnya yesos itu orang atau binatang..?

Kalau orang kok dianggap anak binatang..?
Kalau binatang..

kok kok KATANYA ngga kawin..?

KRESTEN MENGANGGAP YESOS ANAK BINATANG

Yohanes 1:36
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah!"

Wahyu 5:12
katanya dengan suara nyaring: "Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!"

Wahyu 5:13
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!"

Senin, 06 Desember 2010

Apakah benar yesos bersekutu degan iblis & benarkah dia mendapat petunjuk dari iblis (Matius 4:8)..?

Lukas 4:5
"Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia."

Matius 4:5
"Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan menempatkan Dia di bubungan Bait Allah,"

Lukas 4:9
"Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia..."

Matius 4:8
"Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya,"

Minggu, 05 Desember 2010

Seperti berikut inikah sistem perekonomian keluarga kresten..?

NGGA BOLEH NABUNG DAN CARI HARTA

Matius 6:19.
"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.

Matius 6:20
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.

lUKAS 12:33
Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat.

NGGA USAH MIKIR MASA DEPAN

Matius 6:34
Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

NGGA BOLEH JADI KAYA

Markus
10:21 Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya: "Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku."
10:22 Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya.
10:23 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata kepada mereka: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah."
10:24 Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah.
10:25 Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah."

BIKIN GEMUK PARA PENCURI, PERAMPOK DAN COPET

Lukas 6:30
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu.

Jika melihat ajaranya, dan kelakuan mereka, benarkah kresten adalah teroris yg sebenarnya..?

MATIUS: 10:34
"Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.

LUKAS: 12:51
Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.

Lukas. 19:27
Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke mari dan bunuhlah mereka di depan mataku."

1Samuel. 15:3
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai."

Yesaya 14:21
"Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota.".

Nahum. 2:9
Jarahlah perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah!

Rijsun..!!

Senin, 29 November 2010

Apakah kresten adalah penghianat ajaran yesos..?

**yesos KATANYA tidak kawin, kresten kawin sembarangan, malah boleh kawin ma 7 perempuan tanpa kasih nafkah

Yesya 4:1.
Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata: "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri; hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami; ambillah aib yang ada pada kami!"

**yesos panggil wanita tua dengan sebutan "anjing"; kresten malu mengikutinya

Matius
15:25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku."
15:26 Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."

**yesos melarang kresten mengubur mayat orang tua; kresten juga tidak mentaatinya
Matius 8:21
Seorang lain, yaitu salah seorang murid-Nya, berkata kepada-Nya: "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku."

Matius 8:22
Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka."

Sabtu, 27 November 2010

Mengapa dalam kresten seorang diaken hanya boleh beristri satu, sedangkan jemaat boleh beristri tujuh..?

Tidak saya temukan satupun ayat yang melarang kresten berpoligami, baik dalam PL maupun PB.
kecuali kepada diaken. inilah satu-satunya ayat

I Timotius 3:2 dan 12
"Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang,"
"Diaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik."

HANYA KEPADA DIAKEN

Yang lain boleh beristri tujuh, tanpa harus kasih nafkah


Yesya 4:1.
Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata: "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri; hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami; ambillah aib yang ada pada kami!"

AMBIL ISTRI-ISTRI MAJIKAN JUGA BOLEH

2 Samuel 12:8
Telah Kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan isteri-isteri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda; dan seandainya itu belum cukup, tentu Kutambah lagi ini dan itu kepadamu.

kalau mau, me la cur juga ada perintahnya

Hosea. 3:1
Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti TUHAN juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis."

MENGAPA BEGITU..?

Kalau baca langsung dari sumbernya, "Apakah ajaran 'kresten' mengizinkan domba membunuh..

dan mengapa dalam buku para domba TERDAPAT JAUH LEBIH BANYAK perintah membunuh dari kitab manapun..?

Lukas. 19:27
Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke mari dan bunuhlah mereka di depan mataku."

1Samuel. 15:3
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai."

Yesaya 14:21
"Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota.".

dsb... dsb...

lebih lengkap:
http://kekonyolanalkitab.blogspot.com/p/bunuhlah.html

DAN MENGAPA TIDAK ADA PERKECUALIAN UNTUK ANAK-ANAK, WANITA DAN BINATANG PELIHARAAN..?

Mengapa Orang Kristen Memanggil Allah Sebagai “Bapa”..?

KArena istilah "bapa" juga digunakan untuk IBLIS

Yohanes 8:44
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.


kesimpulanya:
apakah , kresten mensejajarkan "tuhan" dengan IBLIS..?

Jumat, 26 November 2010

Apakah benar, wajah yesos seperti yang disebutkan dalam kitab wahyu 1:12~1:16, (soale tadi ada yg nanya)..?

BERIKUT ADALAH CIRI-CIRI YESOS MENURUT KITAB WAHYU:

MATANYA MERAH SEPERTI ORANG MABOK
RAMBUTNYA PUTIH SEPERTI UBANAN ATAU HABIS KENA ABU MERAPI
KAKINYA KEKUNINGAN SEPERTI HABIS MAKAN TEMPE KEMUL
MULUTNYA DOWER KARENA NGEMUT PEDANG BERMATA DUA


Wahyu
1:12 Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas.

1:13 Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Anak Manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.

1:14 Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan mata-Nya bagaikan nyala api.

1:15 Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian; suara-Nya bagaikan desau air bah.

1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.

TOLOL SEKALI MUKANYA KALAU DIGAMBAR MENURUT BIBLE